ކިރު ދޫނި

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ކިރު ދޫނި އަކީ އައިނާ އަޅާ ދޫންޏެކެވެ. މިއީ ހުދުކުލައިގެ ދޫންޏެކެވެ. އަދި މިދޫނި ވައްލަ އާއި ވައްތަރު ވާނެއެވެ.


Lady Elliot Island, Qld, Australia


އިތުރު ފާލަންތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]