ކިރު ދޫނި

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ކިރު ދޫނި އަކީ އައިނާ އަޅާ ދޫންޏެކެވެ. މިއީ ހުދުކުލައިގެ ދޫންޏެކެވެ. އަދި މިދޫނި ވައްލަ އާއި ވައްތަރު ވާނެއެވެ.

އިތުރު ފާލަންތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]