ކަލާފާނު ސުކޫލް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ކަލާފާނު ސުކޫލް
ނަން

ކަލާފާނު ސުކޫލް

ޤައުމު

ދިވެހިރާއްޖެ

ހިންގަން ފެށުނީ

ފެބުރުއަރީ،1991

ފެންވަރު

ސާނަވީ

ކުލަ

ފެހި

މޮޓޯ


( Keep Striving)

ކަލާފާނު ސުކޫލް އަކީ މާލޭގައި ބިނާކުރެވުނު 4 ވަނަ ޕްރައިމަރީ ސުކޫލެވެ. ކަލާފާނު ސުކޫލްގެ ނަން ނިސްބަތްވަނީ ރާއްޖޭގެ ރަސްކަލެއް ކަމުގައިވާ އިބްރާހީމް ކަލާފާނު ރަސްގެފާނު އަށެވެ.