ކައްސަނދުވާނި

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
ކައްސަނދުވާނި
ކައްސަނދުވާނި
ކައްސަނދުވާނީގެ ސާމްޕަލެއް
ކައްސަނދުވާނި
އިނގިރޭސި ނަން Sulfur, Brimstone
ކެމިކަލް ރަމްޒު (16S)
އިތުރު ނަން ކަސްހުވަނދުވާނި، ސަލްފަރު