ކައްނަޑާ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ

ކައްނަޑާ ބަހަކީ ދްރެވިދިޔަން ޢާއިލާގެ ބަހެކެވެ.

Wikipedia
ކައްނަޑާ ބަހުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ ވިކިޕީޑިއާ