ކަޅު ބުޅިތުންބި

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ

ކަޅު ބުޅިތުންބި އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ދޫނިތަކުގެ ތެރެއިން ހިމެނޭ ދޫންޏެކެވެ.

އޮތުރު ފޮޓޯތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އިތުރު ފާލަންތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]