ކަޅު ބުޅިތުންބި

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ކަޅު ބުޅިތުންބި އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ދޫނިތަކުގެ ތެރެއިން[1] ހިމެނޭ ދޫންޏެކެވެ.

އޮތުރު ފޮޓޯތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އިތުރު ފާލަންތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  1. ކަޅު ބުޅިތުންބި ހުންނަނީ ކިހިނެއް