ބޯކިމާލު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

މި ބަހަކީ ނޮވޭޖިއަން ބަސްތަކުގެ ތެރެއިން އެއްމެ ގިނައިން ބޭނުން ކުރެވޭ ވައްތަރެވެ.