ބޭދާޅީ (އިންޑިޔާ)

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ބޭދާޅީ ނުވަތަ ބޭޕޫރަކީ އިންޑިޔާގެ ކެރެލާ ސްޓޭޓުގެ ބަނދަރު މަތީ ރަށެކެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެ އާއި ބީދާޅީ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އުތީމު ބޮޑު ތަކުރުފާނު ވަނީ ބީދާޅީގައި ކިޔަވާ ވިދާޅުވެފައެވެ.