ބެލްގޮރޯޑް ސަރަހައްދުގައެވެ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ބެލްގޮރޯޑް ސަރަހައްދަކީ ރަޝިޔާގެ ހުޅަނގު ދެކުނު ބައިގައި، މޮސްކޯގެ ދެކުނުން 500-700 ކިލޯމީޓަރު ދުރުގައި، ޔޫކްރޭނާ ބޯޑަރުގައި އޮންނަ ރަޝިޔާގެ މައުޟޫއެކެވެ. އެންމެ ބޮޑު ސިޓީ: ބެލްގޮރޯޑް - 339،978 މީހުން، ސްޓާރީ އޮސްކޯލް - 221،676 މީހުން، ގުބްކިން - 85،225 މީހުން.

ބެލްގޮރޯޑް ރީޖަން އުފެދުނީ ޖެނުއަރީ 6، 1954 ގައެވެ. އޭގެ ފަހުން އޭގެ ވަކި ޙައްދުތަކަށް ބަދަލެއް ނާދެއެވެ.

ސަރަހައްދީ މަރުކަޒަކީ ބެލްގޮރޯޑް އެވެ.

New Coat of arms of Belgorod Oblast.svg
New Flag of Belgorod Oblast.svg