ބުޅާނިގޫ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ
ބުޅާނިގޫ ގަހެއް

ބުޅާނިގޫ (ސައިންޓިފިކް ނަން: Acalypha hispida) ނުވަތަ (އިނގިރޭސި ބަހުން: Chenille plant) ގަހަކީ ބުޅަލެއްގެ ނަގޫހެން ހުންނަ ހިމަދިގު ރަތްމަލެއް އަޅާ ގަހެކެވެ.