ބުޅާނިގޫ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ބުޅާނިގޫ ގަހެއް

ބުޅާނިގޫ (ސައިންޓިފިކް ނަން: Acalypha hispida) ނުވަތަ (އިނގިރޭސި ބަހުން: Chenille plant) ގަހަކީ ބުޅަލެއްގެ ނަގޫހެން ހުންނަ ހިމަދިގު ރަތްމަލެއް އަޅާ ގަހެކެވެ.