ބުރެޒިލްގެ ނިޝާން

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
Coat of arms of Brazil.svg

ބުރެޒިލްގެ ނިޝާން ވުޖޫދަށް އައީ ނޮވެމްބަރު 19، 1889 ގައެވެ. ބުރެޒިލް ޖުމްހޫރިއްޔަތަކަށް ބަދަލުވުމުގެ 4 ދުވަސް ފަހުންނެވެ.