ބީދާޅީ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ބީދާޅީ އަކީ އިންޑިޔާގެ ބެންގަލޫރު ކައިރީގައި އޮންނަ ރަށެކެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެ އާއި ބީދާޅީ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އުތީމު ބޮޑު ތަކުރުފާނު ވަނީ ބީދާޅީގައި ކިޔަވާ ވިދާޅުވެފައެވެ. ދިވެހި ބައެއް ލިޔެކިޔުންތަކުން "ބީދާޅީ" ގެ ނަން ފެންނަނީ "ބޭދާޅީ" މި ގޮތަށެވެ. އެއީ އުރުދޫ އަކުރުން ލިޔެފައި އޮންނަ އިރު "ބީދާޅީ" ވެސް "ބޭދާޅީ" ވެސް ކިޔޭނެތީއެވެ.