ބާރު ލިބިގެން (2012 ގެ ފިލްމު)

ވިކިޕީޑިއާ އިން
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ
ބާރު ލިބިގެން image = ފައިލު:The Raid Redemption1.jpg
ރިލީޒް ތާރީޚް Indonesia 4 ނޮވެމްބަރ 2005
United States 10 ފެބްރުއަރީ 2006
ދިގުމިން މިނެޓް
ބަހުރުވަ އްޓަވާ
Budget $1,100,000,000 އެމެރިކާ ޑޮލަރު