ބަބީތާ ޝިވްދަސާނީ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ބަބީތާގެ ބައްޕަ ހެރީ ޝިވްދަސާނީ އަކީ އެކްޓަރެކެވެ. ބަބީތާގެ ބޮޑު ދައިތަ ސާދަނާ އަކީ ފަސްދޮޅަހުގެ އަހަރުތަކުގައި ވިދާލި އެކްޓްރެސް އެކެވެ. ސުކޫލް ދައުރު ނިންމުމަށްފަހު ބައްޕަގެ އެހީގައި ފިލްމީ ދާއިރާއާއި ގުޅުނެވެ. ފުރަތަމަ ފެނިގެންދިޔައީ ސަންޖޭ ޚާން އާއެކު 1966 ވަނަ އަހަރު ކުޅެފައިވާ ދަސްލާކް ކިޔާ ފިލްމަކުންނެވެ. އެއަށްފަހު 1967 ގައި ކުޅުނު ރާޒް ވެފައިވަނީ ބެލުންތެރިންގެ ތަރުހީބު ބަބީތާއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ލިބިގެންދިޔަ ފިލްމަކަށެވެ.

ބަބީތާ އުފަންވެފައިވަނީ 20 އޭޕްރީލް 1948 ގައެވެ. މިއަދު އިންޑިޔާގެ ފިލްމީ މަޝްރަހުގައި ކާމިޔާބު ހޯދާފައިވާ ދެބަތަލާ ކަރިޝްމާ އަދި ކަރީނާގެ މަންމަ ބަބީތާ ފިލްމީ މައިދާނުގައި ހޭދަކުރި 8 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 20 އަށްވުރެ ގިނަ ފިލްމުތަކުގައި ތަފާތު ބައިތައް އަދާކޮށްފައި ވެއެވެ. ބަބީތާ ކުޅެފައިވާ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ފިލްމްތަކުގެ ތެރޭގައި 1967ގައި ރިލީޒްވި ފަރުޒު، 1968ގައި ރިލީޒްވި އައުލާދު، 1969ގައި ރިލީޒްވި ތުމްސޭ އައްޗާ ކޯންހޭ، ހަސީނާ މާންޖޭގީ، ކިސްމަތު، އަންޖާނާ، 1970ގައި ރިލީޒްވި ޕެހްޗާން، ކަލް އާޖް އައުރު ކަލް، އަދި 1972ގައި ރިލީޒްވި ޖީތު ފަދަ ފިލްމުތައް ހިމެނެއެވެ. ބަބީތާ އެންމެ ފަހުން ކުޅެފައިވާ ފިލްމަކީ 1974 ގައި ރިލީޒްވި ސޯނޭކީ ހާތު އެވެ.

ސުކޫލް ދައުރުއްސުރެ ރަހުމަތްތެރިކަން އޮތް ރަންދީރު ކަޕޫރާއި ބަބީތާގެ ކައިވެންޏަށްފަހު ފިލްމު ކުޅުން ވަނީ ހުއްޓާލާފައެވެ.އެދެމީހުންގެ ކައިވެނި ކުރެވުނީ 6 ނޮވެމްބަރު 1971 ގައެވެ. ކަރިޝްމާ އަދި ކަރީނާ ވެސް ލިބުނު ފަހުން ބަބީތާއާއި ރަންދީރުގެ ކައިވެނީގޮށް ވަނީ މޮހެވިފައެވެ. މިއަދު ބަބީތާ ދިރިއުޅެނީ ކަރީނާ އަދި ކަރިޝްމާ އާއެކު ބޮމްބޭ ސިޓީގައެވެ.