ރޮޒައިިނާ އާދަމް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ރޮޒައިނާ އާދަމްް އަކީ 18 ވަނަ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރެވެ. ރޮޒައިނާ އުފަންވެ ވަޑައިގެންފައިވަނީ 16 ޑިސެމްބަރ 1976 ގައެވެ.