ރީނަލް ކޯޓެކްސް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ރީނަލް ކޯޓެކްސް (އިނގިރޭސި ބަހުން: Renal cortex) އަކީ ގުރުދާގެ ބޭރަށް އިންނަ ބައެވެ. ނުވަތަ އޭގެ ތޮށި ގަނޑެވެ. ތޮށިގަނޑުގެ ބޭރު ތުނި ދުލިފަށެއް އިނދެއެވެ. އެއީ ރީނަލް ކެޕްސޫލް (އިނގިރޭސި ބަހުން: Renal capsule) އެވެ. އެހެން ކަމުން ރީނަލް ކޯޓެކްސް އިންނަނީ މިބުނި ދުލިފަށް އަދި ރީނަލް ކޯޓެކްސް އަށް ވުރެ އެތެރެއިން އިންނަ ގުރުދާގެ ބައި ރީނަލް މިޑުލާ (އިނގިރޭސި ބަހުން: Renal Medulla) އާއި ދޭތެރޭގައެވެ. ރީނަލް މިޑުލާ (އިނގިރޭސި ބަހުން: Renal Medulla) އަކީ ގުރުދާ އެތެރޭގައިވާ މަދެވެ.