ރާޖެންދްރަ ޕްރަސާދު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ޑރ. ރާޖެންދްރަ ޕްރަސާދު (3 ޑިސެންބަރު 1884 - 28 ފެބުރުއަރީ 1963) އަކީ އިންޑިޔާގެ ފުރަތަމަ ރައީސްއެވެ. އިނގިރޭސީންގެ އަތް ދަށުން އިންޑިޔާ މިނިވަން ކުރުމަށް ޓަކައި، ހިނގި މިނިވަންކަމުގެ ޙަރަކާތުގައި އޭނާ ވަރަށް އިސް ދައުރެއް އަދާ ކުރެއްވިއެވެ.