Jump to content

ރާމެން

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ރާމެން

ރާމެން (ラーメ, 拉麺) އަކީ ޗައިނާ ދަރިކޮޅުގެ ޖަޕާނު ޑިޝްއެކެވެ. ސޯޔާ ސޯސް، ފިޝް ނުވަތަ ޗިކަން، އަދި ތަރުކާރީ ފަދަ އިތުރު އިންގްރީޑިއަންޓްސް ހިމެނޭ ބްރޯތު ބޭސްޑް ސޫޕެއްގައި ނޫޑްލްސް ހިމެނެ އެވެ.