ނުޒުހަތު ޝުޢައިބު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ނުޒުހަތު ޝުއައިބު އަކީ ދިވެހި ފިލްމީ ތަރިއެކެވެ. ނުޒުހަތުވަނީ ތަފާތު ދިެވހި ފިލްމްތައް ކުޅެފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި

  • ހުޅުދާން
  • ވާށޭ މަށާޢެކީ
  • އެންމެފަހު ވިންދާ ޖެހެންދެން
  • މަލިކާ
  • ގޮށްރާޅު
  • ނޮވެމްބަރ
  • ހައްދު

ކުޅެފައިވާ ފިލްމްތައް =[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އަހަރު ފިލްމް އެހެންތަރިން ޕްރޮޑިއުސަރ ޑައިރެކްޓަރ ވާހަކަ ލިޔުނީ
2010 މަލިކާ އިސްމާއީލް ޒާހިރު، މަރިޔަމް ޝަކީލާ ނޭނގޭ ނޭނގޭ ބިންމާ އިބްރާހީމް ވަހީދު
2019 ބަވަތި (ފިލްމް) އަހުމަދު އިފްނާޒް ފިރާގު އައިފިލްމްސް އިލްޔާސް ވަހީދު އިލްޔާސް ވަހީދު
2020 ބައިސާ(ފިލްމް) އަހުމަދު އިފްނާޒް ފިރާގު ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓެއިންމެންޓް މޫމިން ފުއާދު މޫމިން ފުއާދު