ނީލަމް ސަންޖީވަ ރެއްޑީ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ނީލަމް ސަންޖީވަ ރެއްޑީ

ނީލަމް ސަންޖީވަ ރެއްޑީ (19 މެއި 1913 - 1 ޖޫން 1996) އަކީ އިންޑިޔާގެ 6 ވަނަ ރައީސްއެވެ. އަދި ވޯޓުލީ މީހުންގެ އިއްތިފާގުން ހޮވި ވަޑައިގަތް ހަމަ އެކަނި ރައީސަކީ ވެސް މިއީއެވެ.