ނިކަކޯޅި ބަވާސީ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ނިކަކޯޅި ބަވާސީ އަކީ ނިކަކޯޅިއެއްގެ ސިފައިގައި ފުރަގަސް ފަރާތުން ނިކުންނަ ބައްޔެކެވެ.