ނިހާސްކީ ރާއްޖެ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ނިހާސްކީ ރާެއްޖެ އަކީ ފ. އަތޮޅު ހިމިތީގައި އޮތްކަމަށް ބުނެވޭ ތަމައްދުނުވެފައިވާ ޝަހަރެކެވެ. [1]

އިލްމީގޮތުން ކުރިއެރުން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އެމީހުންނަކީ ހިސާބު އިލްމަށް މޮޅުބައެއް ކަމުގައި ވެއެވެ. [2]

ހިމިތި ފަޅުވުން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ހިމިތީގައި މީހުން ދިރިއުޅުނު ކަމުގެ އަލާމާތްތައް އަދިވެސް ހުރެއެވެ.

  1. https://lucasjalyl.wordpress.com/2014/01/14/himithee/
  2. https://lucasjalyl.wordpress.com/2014/01/14/himithee/