Jump to content

ނާޑުކަތާ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ނާޑުކަތާ ނުވަތަ ފޯލްކްލޯރ އަކީ އަފްސާނާތަކާއި (ލެޖެންޑްތަކާއި)، މޫސީގާއި، ދޫދޫމަތިން ކިޔެމުން އަންނަ ތާރީހާއި، ހަރުބަހާއި، މިސާލުބަހާއި، މުސްކުޅިބަހާއި، ހަލީސާ (ޖޯކު) އާއި އާއްމު ގަބޫލުކުރުންތަކާއި، ޕަރީންގެ ވާހަކަތައް ފަދަ ވާހަކަ ތަކާއި، ސަގާފީ އާދަކާދަތައް ވެސް ހިމެނޭ ގޮތުން ވަކި ނަސްލެއް ނުވަތަ ގައުމެއްގެ މީހުންގެ އަދަބިއްޔާތާއި ތާރީހާއި އާދަކާދަތައް ދައްކުވައިދޭ މަޖްމޫއީ ދާއިރާއެކެވެ.