ނާސްޕަތީ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
Pears.jpg

ނާސްޕަތީ ނުވަތަ (އިނގިރޭސި ބަހުން: Pear) އަކީ އާފަލް ގެ އާއިލާގައި ހިމެނޭ މޭވާއެކެވެ. ހުޅަގު ޔޫރަޕާއި، އުތުރު އެފްރިކާ އަދި އޭޝިޔާގެ ގައުމު ތަކުގައި ވެސް ނާސްޕަތީ ހެދޭކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. އާންމުގޮތެއްގައި ނާސްޕަތީ ގަސް 17-10 މީޓަރުގެ ދިގުމިނަށް ހެދެއެވެ. ނާސްޕަތީ ގަހުގެ ފަތުގެ ދިގުމިނުގައި 12-2 ސެންޓިމީޓަރު ހުރެއެވެ.