ނަސަބުގެ ޢިލްމު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ނަސަބުގެ ޢިލްމު (ޢަރަބިބަހުން: علم الأنساب) އަކީ، ރަޙިމުގެ ގުޅުން ދެމިގެން އަންނަ މަގާއި ގާތްތިމާގެކަން ހުރިވަރު ދިރާސާ ކުރާ ޢިލްމެވެ.