ހޭލާ (ފިލްމް)

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
ހޭލާ
Heylafilm22.JPG
ހޭލާ ގެ ޕޯސްޓަރެއް
Directed by މޫމިން ފުއާދު،ޢަލީ ޝިފާއު
Produced by ޑާކްރެއިން އެންޓަޓެއިންމެންޓް ، މުޙައްމަދު ސާމީ
Written by މޫމިން ފުއާދު،ޢަލީ ޝިފާއު
Starring އިސްމާއީލް ރަޝީދު
Music by އިބްރާހީމް ނިފާރު
Cinematography މޫމިން ފުއާދު،ޢަލީ ޝިފާއު
Release dates
2006
Running time
90 މިނެޓް
Language ދިވެހި


ހޭލާ އަކީ ދިވެހި ފުރަތަމަ އާޓް ފިލްމެވެ.

ލިބިފައިވާ އެވޯޑްތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]