Jump to content

ހޭދަރު އަލިޔެވް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ހޭދަރު އަލީރްޒާ އޮގްލޫ އަލިޔެވް (10 މޭ 1923 - 12 ޑިސެމްބަރު 2003) އަކީ އަޒަރުބައިޖާންގެ ތިންވަނަ ރައީސް. ރައީސްކަމުގެ މަގާމުގައި ހޭދަރު އަލިޔެވް މަސައްކަތް ކޮއފައިވަނީ އޮކްޓީބަރު 1993 އިން އޮކްޓޫބަރު 2003. ހޭދަރު އަލިޔެވްއަށްފަހު ރައީސްކަން ކޮއްފައިވަނީ އޭނާގެ ދަރި އިލްހާމް އަލިޔެވް. 

1969 އިން 1982 އާ ދެމެދު ސިޔާސީގޮތުން އަޒަރުބައިޖާންގައި ބާރު ހިންގާފައިވަނީ ސޯވިޔެޓް އޒަރުބައިޖާންގެ ޒައީމްގެ މަގާމުގައި ހުރެގެން. 

ރިފަރެންސް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އެހެނިހެން ވެބްސައިޓު[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • http://www.heydar-aliyev.org/index_1024.html
  • http://aliyevheritage.org/
  • http://azer.com/aiweb/categories/magazine/93_folder/93_articles/93_aliyev.html