ހީރޯސް (ޓީވީ ސިލްސިލާ)

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
ހީރޯސް
Heroes title card.png
ހީރޯސް title card
Created by ޓިމް ކްރިންގ
Starring މައިލޯ ވެންޓިމިގްލިޔާ
މަސީ އޯކާ
ހެއިޑެން ޕެނެޓިއަރ
އަލީ ލާރޓަރ
ގްރެގް ގްރަމްބާރަގް
އެޑްރިއަން ޕެސްޑަރ
ސެންދިލް ރަމަމުރްތީ
ސެންޓިއޭގޯ ކެބްރާ
ލިއޮނާރޑް ރޮޞާރަޓްސް
ނޯއާ ގްރޭއި ކޭބީ
ޓޯނީ ސައިޕްރެސް
ޖެކް ކޯލްމަން
Country of origin Flag of އެމެރިކާ އެމެރިކާ
No. of episodes 22 (List of episodes)
Production
Running time 42 މިނެޓް.
Broadcast
Original channel NBC
Picture format 480i (SDTV),
1080i (HDTV)
Original run 25 ސެޕްޓެމްބަރ، 2006 – މިއަދާއި ހަމަޔަށް
External links
Website

ހީރޯސް އަކީ އެމެރިކާގައި 25 ސެޕްޓެމްބަރ 2006 އިން ފެށިގެން ދައްކަމުން އަންނަ އިނގިރޭސި ޑްރާމާ ސިލްސިލާ އެކެވެ. މިޑްރާމާ ސިލްސިލާ އުފެއްދީ ޓިމް ކްރިންގ އެވެ.

External links[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]