Jump to content

ހިތުގެ ބަލި

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ހިތުގެ ބަލި (އިނގިރޭސި ބަހުން: Heart Disease)ނިސްބަތްކުރެވެނީ ހިތް އަށް ޖެހޭ ތަފާތު ބަލިތަކަށެވެ. އެމެރިކާގައި އެކަނިވެސް ކޮންމެ 34 ސިކުންތަކުން އެކަކު މަރުވާ ކަމަށް ވެއެވެ. އެމެރިކާ، އިގިރޭސި ވިލާތް، ކެނެޑާ، އަދި ވޭލްސް ފަދަ ގައުމުތަކުގައި އެންމެ ގިނައިން މީހުން މަރުވާ ސަބަބު ކަމުގައި ބެލެވިފައިވަނީ ހިތުގެ ބަލިތަކެވެ.

ހިތުގެ ބަލިތައް ބަހާލެވިފައިވާ ގޮތް

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]
  • ހިތުގެ ލޭހޮޅިއަށް ޖެހޭ ބަލިތައް
  • ހިތުގެ މަސްގަނޑަށް ޖެހޭ ބަލިތައް
  • ހިތާއި ލޭދައުރުކުރާ ނިޒާމްގެ ބަލިތައް
  • ހިތަށް ލޭފޮނުވުން ދަށްވުމުން ޖެހޭ ބަލިތައް
  • ހިތް ފޭލްވުން
  • ލޭމައްޗަށްދިއުމާއި ގުޅިގެން ކުރިމަތިވާ ހިތުގެ ބަލިތައް
  • ހިތުގެ ބައިތަކަށް ޖެހޭ އިންފެކްޝަންތައް
  • ހިތުގެ ވޭލްތަކަށް ޖެހޭ ބަލިތައް