ހިންދުސްތާން (އެހެނިހެން ޙާލަތްތަކުގައި)

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ހިންދުސްތާން މި ބަސް އެހެނިހެން ޙާލަތްތަކުގައި ވެސް ބޭނުން ކުރެވެއެވެ.