ހާޕޫރު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ހާޕޫރު ނުވަތަ ހާޕޫޅަކީ އުއްތަރު ޕްރަދޭޝްއަށް ނިސްބަތް ވާ ރަށެކެވެ.

ތާރީޚު[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ހާޕޫރަކީ ތާރީޚީ ގޮތުން ވަރަށް ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ސަރަޙައްދެކެވެ.