ހަސަން އަފީފް(ޖަންބު)

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ޙަސަން އަފީފް (ޖަންބު) އަކީ ދިވެހި ފިލްމީ ތަރިއެކެވެ. އޭނާވަނީ ތަފާތު ދިވެހި ފިލްމްތައް ކުޅެފައެވެ.


ކުޅެފައިވާ ފިލްމްތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • ދެފިރިން
  • ޒަޚަމް
  • ސިޓީ

ކުޅެފައިވާ ޑްރާމާތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • ކައްތިރި
  • އަހަރެންގެ ޅަ ޑެޑީ