ހަދުވަހުގެ ހަނގުރާމަ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ހަދުވަހުގެ ހަނގުރާމަ އަކީ ޢަރަބި ބައެއް ގައުމުތަކާއި އިސްރާއީލް އާއި ދެމެދު 1967 ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު ހަނގުރާމަ އެކެވެ. މިހަނގުރާމަ ކުރެވުނީ މިޞްރު، އުރުދުން، ސޫރިޔާ މި 3 ގައުމާއި އިސްރާއީލް އާއި ދެމެދުގައެވެ. ޢަރަބި 3 ގައުމަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން އިރާގު، ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާ، ސޫދާން، ތޫނިސް، މަޣްރިބު، އަދި އަލްޖީރިޔާ އިން ސިފައިން މިގައުމުތަކަށް ފޮނުވުނެވެ. މިހަނގުރާމަ ހިނގީ 5 ޖޫން 1967 ން 10 ޖޫން 1967 އަށެވެ.

ހަދުވަހުގެ ހަނގުރާމަ އަށް ތަފާތު ނަންތައް ކިޔައި އުޅެއެވެ. އޭގެތެރޭގައި 1967ގެ ޢަރަބު އިސްރާއީލް ހަނގުރާމަ، ތިންވަނަ ޢަރަބު އިސްރާއީލް ހަނގުރާމަ، ޖޫން ހަނގުރާމަ، ފަދަ ނަންތައް ހިމެނެއެވެ.