Jump to content

ހަންޝިން ޓައިގަރސް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ހަންޝިން ޓައިގަރސް(阪神タイガース) އަކީ ޖަޕާނުގެ ބޭސްބޯލް ޓީމެކެވެ.

ސަމްރީ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ހަންޝިން ޓައިގާސް އަކީ ޖަޕާނުގެ އެންމެ މަގުބޫލު ބޭސްބޯލް ޓީމް ކަމަށާއި އެ ޓީމުގައި ގިނަ ސަޕޯޓަރުން އެބަތިއްބެވެ. މިއީ ހިތްގައިމު އުފާވެރިކަމުގެ ސަބަބުން މަޝްހޫރު އެއްޗެކެވެ.

އެކްސްޓަރނަލް ލިންކްތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ވިކިމީޑިޔާ ކޮމަންސް ގައި މި މަޒްމޫނާއި ގުޅޭ ލިޔުމެއް އެކުލެވިގެންވޭ: