ވިޔަންސާ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
(މިސްރާބުކުރެވުނީ Vyansa އިން)
Jump to navigation Jump to search
Vyansa
ފައިލު:VYANSA.png
Full name Villingili Youth and Sports Association[1]
Nickname(s) VYANSA
Founded ފަންވަތް:Start date and age
Ground Villingili
Chairman Flag of ދިވެހިރާއްޖެ Muhammad Visham[1]
Manager Badhiu
League Dhiraagu Dhivehi League
2011 8th
Team colours Team colours Team colours
Team colours
Team colours
 
Home colours

ވިޔަންސާ ގެ ފުރިހަމަ ނަމަކީ ވިލިގިލީ ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް އެސޯސިއޭޝަން އެވެ. ވިލިމާލެ ގައި އުފެދިފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާ އަކީ ގައުމީ ފެންވަރުގައި ތަފާތު ކުޅިވަރު ތަކުގައި ބައިވެރިވެ ކާމިޔާބުތައް ހޯދަމުންދާ ޓީމެކެވެ. މާލޭގެ 5 ވަނަ އަވަށް ވިލިމާލޭގައި އުފެދިފައިވާ މިޖަމްޢިއްޔާ އަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް ގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށް މިވަގުތު މިޖަމްޢިއްޔާ ގައި 1500 އަށްވުރެ ގިނަ މެންބަރުން އެބަތިއްބެވެ.


އިތުރު ފާލަންތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • 1.0 1.1 http://maldivesoccer.net/v4/?page=team&id=30