މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރިކްރިއޭޝަން ކްލަބް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
(މިސްރާބުކުރެވުނީ Maziya SR އިން)
Jump to navigation Jump to search

މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބް އަކީ 1996 ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފެދިފައިވާ ކުޅިވަރު ކްލަބެކެވެ. މާޒިޔާ ފުޓްބޯޅަ އަށްވުރެ ބޮޑަށް މަޝްހޫރު ވެފައިވަނީ ބާސްކެޓް ބޯޅަ، ނެޓް ބޯޅަ، އަދި ބައިބަލާ ގައެވެ. މާޒިޔާވަނީ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ދެވަނަ ޑިވިޝަންގައި އުޅެ އެތަކެއް ފަހަރު ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައެވެ. މާޒިޔާ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނަށް ކޮލިފައިވާ 2006 ވަނަ އަހަރު އެވެ.

ލިބިފައިވާ ކާމިޔާބީތައް

  • 1997 - 3 ވަނަ ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުން
  • 1999 - 2 ވަނަ ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން ( ޖެހިޖެހިގެން ދެއަހަރު ހޯދުން )
  • 2006 - 2 ވަނަ ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުން
  • 2006 - ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނަށް ކޮލިފައިވުން
  • 2006 - ސީޒަންގެ 5 ވަނަ ޓީމަކަށް ހޮވުން