ކެރެލާ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
(މިސްރާބުކުރެވުނީ Kerala އިން)
Jump to navigation Jump to search
ކެރެލާ
ހިންދުސްތާނުގެ ޗާޓުން ކެރެލާ highlighted.
ވެރިރަށް
 • ޖޫރާފީމިން
ޓްރިވެންޑްރަމް
 • 8.47° N 76.95° E
އެންމެ ބޮޑު ޝަހަރު ކޮއްޗޭ
އާބާދީ (2001)
 • އަކަބުރަ
31,838,619 (12th)
 • 819/km²
އަކަމިން
 • ޑިސްޓްރިކްޓްތައް
38,863 km² (21st)
 • 14
ވަގުތު ޒޯން ހރގ (ބއގ +5:30)
ކަނޑައެޅުނީ
 • ގަވަރުނަރު
 • ޗީފް މިނިސްޓަރު
 • ގާނޫނުހަދާ މަޖިލިސް (ގޮނޑިތައް)
November 1, 1956
 • R. L. Bhatia
 • O. Chandy
 • Unicameral (141)
ރަސްމީ ބަސް (ތައް) މަލަޔާޅަމް
ވެބްސައިޓް www.kerala.gov.in
ކޯޑު (އައި.އެސް.އޯ) IN-KL
Keralaseal.gif

ކެރެލާ ގެ ނިޝާން

ކެރެލާ (ބ.އ.އ: /'keː.ɹe.ɭã/

</noinclude>; މަލަޔާޅަމް: കേരളം — Kēraḷaṁ) އަކީ ހުޅަނގުދެކުނު ހިންދުސްތާން އަށް ނިސްބަތްވާ ރާއްޖެއެކެވެ.