އުމިނޯ އިރުކާ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
(މިސްރާބުކުރެވުނީ Iruka Umino އިން)
Jump to navigation Jump to search
އުމިނޯ އިރުކާ
()
Iruka Umino
އުމިނޯ އިރުކާ
ފުރަތަމަ ފެނިގެން ދަނީ Manga Chapter 1
Anime Episode 1
Seiyū Toshihiko Seki
އަޑު އަޅާފައިވަނީ Quinton Flynn
Profile
އުމުރު 22-23 in Part I
25 in Part II
އުފަން ދުވަސް May 26
އިސްކޮޅު 178 cm
ބަރުމިން 66.2 kg
Information
Current rank Chunin
Current affiliation Konohagakure
Signature jutsu/Kekkei genkai
އުމިނޯ އިރުކާ

އުމިނޯ އިރުކާ އަކީ މަޝްހޫރު ނަރުޓޯ ކާރޓޫނުން ފެނިގެން ދާ ޚިޔާލީ ޝަހްސިއްޔަތެކެވެ.