ރޫސީވިލާތުގެ ނިޝާން

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
(މިސްރާބުކުރެވުނީ Coat of arms of Russia އިން)
Jump to navigation Jump to search
Coat of Arms of the Russian Federation.svg

ރޫސީވިލާތުގެ ނިޝާން އެ ޤައުމުގެ ރަސްމީ ކަންތައް ތަކުގައި ބޭނުން ކުރެވެއެވެ.