ސީނުކަރައިގެ ނިޝާން

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
(މިސްރާބުކުރެވުނީ Coat of arms of China އިން)
Jump to navigation Jump to search
China emblem.png

ސީނުކަރައިގެ ނިޝާނުގައި ޓިއަނަމެން ދޮރޯށި ރަމްޒުކޮށްދެވިފައި ވެއެވެ.