SecurePoll

Jump to navigation Jump to search

Below is the list of polls.

Name Start date End date  
Test vote 12:00, 8 އެޕްރީލް 2009 12:00, 10 އެޕްރީލް 2009
Wikimedia license update vote 2009 12:00, 12 އެޕްރީލް 2009 12:00, 3 މެއި 2009
Wikimedia Board of Trustees Election, 2009 12:00, 28 ޖުލައި 2009 23:59, 10 އޮގަސްޓު 2009
Wikimedia Board of Trustees Election, 2011 00:00, 29 މެއި 2011 23:59, 12 ޖޫން 2011
Personal image filter referendum, 2011 00:00, 15 އޮގަސްޓު 2011 23:59, 30 އޮގަސްޓު 2011
Wikimedia Foundation Elections 2013 00:00, 8 ޖޫން 2013 23:59, 22 ޖޫން 2013