Most transcluded pages

The following data is cached, and was last updated 12:12, 10 އެޕްރީލް 2024. A maximum of 5,000 results are available in the cache.

Showing below up to 50 results in range #1 to #50.

ބައްލަވާ(ފަހަތަށް 50) () (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. މޮޑިއުލް:Arguments‎‏ (used on 1,342 pages)
 2. ފަންވަތް:En‎‏ (used on 1,098 pages)
 3. ފަންވަތް:Ombox/core‎‏ (used on 799 pages)
 4. ފަންވަތް:Ombox‎‏ (used on 799 pages)
 5. ފަންވަތް:Tl‎‏ (used on 792 pages)
 6. މޮޑިއުލް:No globals‎‏ (used on 790 pages)
 7. މޮޑިއުލް:Yesno‎‏ (used on 773 pages)
 8. މޮޑިއުލް:Category handler‎‏ (used on 742 pages)
 9. މޮޑިއުލް:Namespace detect/data‎‏ (used on 739 pages)
 10. މޮޑިއުލް:Namespace detect/config‎‏ (used on 739 pages)
 11. މޮޑިއުލް:Category handler/config‎‏ (used on 738 pages)
 12. މޮޑިއުލް:Category handler/blacklist‎‏ (used on 738 pages)
 13. މޮޑިއުލް:Category handler/shared‎‏ (used on 738 pages)
 14. މޮޑިއުލް:Category handler/data‎‏ (used on 738 pages)
 15. މޮޑިއުލް:Message box‎‏ (used on 725 pages)
 16. މޮޑިއުލް:Message box/configuration‎‏ (used on 721 pages)
 17. މޮޑިއުލް:Documentation/config‎‏ (used on 681 pages)
 18. މޮޑިއުލް:Documentation‎‏ (used on 681 pages)
 19. ފަންވަތް:Documentation subpage‎‏ (used on 616 pages)
 20. ފަންވަތް:Documentation‎‏ (used on 592 pages)
 21. ފަންވަތް:Namespace detect‎‏ (used on 583 pages)
 22. ފަންވަތް:Mbox‎‏ (used on 580 pages)
 23. ފަންވަތް:Tlx‎‏ (used on 445 pages)
 24. ފަންވަތް:Transclude‎‏ (used on 413 pages)
 25. ފަންވަތް:Tnavbar‎‏ (used on 411 pages)
 26. ފަންވަތް:Sci‎‏ (used on 382 pages)
 27. ފަންވަތް:MonthsSource‎‏ (used on 375 pages)
 28. ފަންވަތް:Months‎‏ (used on 374 pages)
 29. މޮޑިއުލް:Navbar/configuration‎‏ (used on 367 pages)
 30. މޮޑިއުލް:Navbar‎‏ (used on 367 pages)
 31. ފަންވަތް:Nowrap‎‏ (used on 367 pages)
 32. މޮޑިއުލް:Navbar/styles.css‎‏ (used on 340 pages)
 33. މޮޑިއުލް:Navbox‎‏ (used on 304 pages)
 34. ފަންވަތް:Navbox‎‏ (used on 304 pages)
 35. ފަންވަތް:Flag‎‏ (used on 300 pages)
 36. ފަންވަތް:Flagicon‎‏ (used on 284 pages)
 37. ފަންވަތް:Template other‎‏ (used on 283 pages)
 38. ފަންވަތް:·‎‏ (used on 274 pages)
 39. ފަންވަތް:Country flag2‎‏ (used on 274 pages)
 40. މޮޑިއުލް:Infobox‎‏ (used on 270 pages)
 41. ފަންވަތް:Infobox‎‏ (used on 267 pages)
 42. ފަންވަތް:WC‎‏ (used on 266 pages)
 43. ފަންވަތް:Purge‎‏ (used on 262 pages)
 44. ފަންވަތް:Country flagicon2‎‏ (used on 259 pages)
 45. މޮޑިއުލް:Math‎‏ (used on 255 pages)
 46. ފަންވަތް:Flagcountry‎‏ (used on 255 pages)
 47. ފަންވަތް:Country showdata‎‏ (used on 255 pages)
 48. މޮޑިއުލް:Coordinates‎‏ (used on 233 pages)
 49. ފަންވަތް:Coord‎‏ (used on 233 pages)
 50. ފަންވަތް:Br separated entries‎‏ (used on 216 pages)

ބައްލަވާ(ފަހަތަށް 50) () (20 | 50 | 100 | 250 | 500).