List of globally blocked IP addresses

Jump to navigation Jump to search

This is a list of all global blocks which are currently in effect. Some blocks are marked as locally disabled: this means that they apply on other sites, but a local administrator has decided to disable them on this wiki.

Search for a global block
(އެންމެ ފަހުގެ | އެންމެ ކުރީގެ) ބައްލަވާ(newer 50) () (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
 • 14:37, 23 މެއި 2019: Masti (meta.wikimedia.org) globally blocked 196.245.165.39 (މުއްދަތު ހަމަވާނީ 23 ނޮވެމްބަރު 2019، anonymous only) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 14:17, 23 މެއި 2019: Masti (meta.wikimedia.org) globally blocked 88.247.31.189 (މުއްދަތު ހަމަވާނީ 23 ނޮވެމްބަރު 2019، anonymous only) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 11:42, 23 މެއި 2019: Tegel (meta.wikimedia.org) globally blocked 117.230.185.62 (މުއްދަތު ހަމަވާނީ 6 ޖޫން 2019، anonymous only) (Cross-wiki spam)
 • 11:37, 23 މެއި 2019: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) globally blocked 35.229.37.225 (މުއްދަތު ހަމަވާނީ 23 ޖޫން 2019) (Cross-wiki spam)
 • 07:42, 23 މެއި 2019: علاء (meta.wikimedia.org) globally blocked 2001:8003:A8D1:A500:0:0:0:0/64 (މުއްދަތު ހަމަވާނީ 23 ޖޫން 2019) (Cross-wiki vandalism)
 • 07:36, 23 މެއި 2019: علاء (meta.wikimedia.org) globally blocked 140.227.170.59 (މުއްދަތު ހަމަވާނީ 23 އޮގަސްޓު 2019) (Open proxy: <NTTPC Communications,Inc>)
 • 07:32, 23 މެއި 2019: علاء (meta.wikimedia.org) globally blocked 2600:8800:3980:2550:0:0:0:0/64 (މުއްދަތު ހަމަވާނީ 23 ނޮވެމްބަރު 2019) (Long-term abuse)
 • 07:25, 23 މެއި 2019: علاء (meta.wikimedia.org) globally blocked 112.201.5.123 (މުއްދަތު ހަމަވާނީ 23 އޮގަސްޓު 2019) (Long-term abuse)
 • 07:25, 23 މެއި 2019: علاء (meta.wikimedia.org) globally blocked 112.201.11.90 (މުއްދަތު ހަމަވާނީ 23 އޮގަސްޓު 2019) (Long-term abuse)
 • 06:01, 23 މެއި 2019: Green Giant (meta.wikimedia.org) globally blocked 103.68.42.0/24 (މުއްދަތު ހަމަވާނީ 23 އޮގަސްޓު 2019) (Cross-wiki spam)
 • 05:14, 23 މެއި 2019: Green Giant (meta.wikimedia.org) globally blocked 103.20.66.0/25 (މުއްދަތު ހަމަވާނީ 30 މެއި 2019) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 01:35, 23 މެއި 2019: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) globally blocked 34.74.9.101 (މުއްދަތު ހަމަވާނީ 22 އޮގަސްޓު 2019) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 23:13, 22 މެއި 2019: Tegel (meta.wikimedia.org) globally blocked 2003:EF:FBD0:5519:0:0:0:0/64 (މުއްދަތު ހަމަވާނީ 5 ޖޫން 2019، anonymous only) (Long-term abuse)
 • 22:56, 22 މެއި 2019: Tegel (meta.wikimedia.org) globally blocked 86.179.156.240 (މުއްދަތު ހަމަވާނީ 5 ޖޫން 2019، anonymous only) (Long-term abuse)
 • 17:57, 22 މެއި 2019: Masti (meta.wikimedia.org) globally blocked 138.255.12.0/22 (މުއްދަތު ހަމަވާނީ 22 ނޮވެމްބަރު 2019، anonymous only) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 14:58, 22 މެއި 2019: Tegel (meta.wikimedia.org) globally blocked 74.200.236.196 (މުއްދަތު ހަމަވާނީ 22 މެއި 2020، anonymous only) (Open proxy)
 • 14:51, 22 މެއި 2019: Mardetanha (meta.wikimedia.org) globally blocked 197.39.139.64 (މުއްދަތު ހަމަވާނީ 23 މެއި 2019) (Cross-wiki abuse)
 • 13:49, 22 މެއި 2019: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) globally blocked 199.180.133.212 (މުއްދަތު ހަމަވާނީ 22 މެއި 2020) (Open proxy: Leaky webhost)
 • 13:45, 22 މެއި 2019: Masti (meta.wikimedia.org) globally blocked 86.62.56.217 (މުއްދަތު ހަމަވާނީ 22 ނޮވެމްބަރު 2019، anonymous only) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 01:00, 22 މެއި 2019: Tegel (meta.wikimedia.org) globally blocked 2A0B:1640:1:1:0:0:0:0/64 (މުއްދަތު ހަމަވާނީ 21 މެއި 2020، anonymous only) (Open proxy)
 • 00:43, 22 މެއި 2019: Defender (meta.wikimedia.org) globally blocked 86.179.157.92 (މުއްދަތު ހަމަވާނީ 24 މެއި 2019، anonymous only) (Long-term abuse)
 • 23:51, 21 މެއި 2019: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) globally blocked 2409:4070:2E15:9548:0:0:0:0/64 (މުއްދަތު ހަމަވާނީ 24 މެއި 2019) (Long-term abuse)
 • 23:25, 21 މެއި 2019: Shanmugamp7 (meta.wikimedia.org) globally blocked 2A02:7B40:3E4D:996E:0:0:0:1 (މުއްދަތު ހަމަވާނީ 21 ޖޫން 2019) (Cross-wiki vandalism)
 • 23:00, 21 މެއި 2019: Tegel (meta.wikimedia.org) globally blocked 178.213.187.244 (މުއްދަތު ހަމަވާނީ 21 ޖޫން 2019، anonymous only) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 22:32, 21 މެއި 2019: Tegel (meta.wikimedia.org) globally blocked 188.217.98.249 (މުއްދަތު ހަމަވާނީ 21 ޖޫން 2019، anonymous only) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 18:10, 21 މެއި 2019: Wim b (meta.wikimedia.org) globally blocked 213.33.70.32/27 (މުއްދަތު ހަމަވާނީ 28 މެއި 2019، anonymous only) (Cross-wiki vandalism)
 • 04:22, 21 މެއި 2019: Tegel (meta.wikimedia.org) globally blocked 24.180.87.149 (މުއްދަތު ހަމަވާނީ 3 ޖޫން 2019، anonymous only) (Long-term abuse)
 • 02:12, 21 މެއި 2019: Tegel (meta.wikimedia.org) globally blocked 18.212.82.152 (މުއްދަތު ހަމަވާނީ 20 މެއި 2020، anonymous only) (Open proxy)
 • 01:04, 21 މެއި 2019: DerHexer (meta.wikimedia.org) globally blocked 77.119.128.0/22 (މުއްދަތު ހަމަވާނީ 27 މެއި 2019، anonymous only) (Long-term abuse: please contact stewards@wikimedia.org if you want us to create an account for you)
 • 19:50, 20 މެއި 2019: Hoo man (meta.wikimedia.org) globally blocked 5.10.60.183 (މުއްދަތު ހަމަވާނީ 20 ޖޫން 2019) (Cross-wiki abuse)
 • 15:55, 20 މެއި 2019: Masti (meta.wikimedia.org) globally blocked 190.152.5.134 (މުއްދަތު ހަމަވާނީ 20 ނޮވެމްބަރު 2019، anonymous only) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 15:54, 20 މެއި 2019: Masti (meta.wikimedia.org) globally blocked 190.152.10.219 (މުއްދަތު ހަމަވާނީ 20 ނޮވެމްބަރު 2019، anonymous only) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 15:53, 20 މެއި 2019: Masti (meta.wikimedia.org) globally blocked 190.152.0.130 (މުއްދަތު ހަމަވާނީ 20 ނޮވެމްބަރު 2019، anonymous only) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 15:51, 20 މެއި 2019: Masti (meta.wikimedia.org) globally blocked 190.152.19.62 (މުއްދަތު ހަމަވާނީ 20 ނޮވެމްބަރު 2019، anonymous only) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 15:51, 20 މެއި 2019: Masti (meta.wikimedia.org) globally blocked 190.152.71.46 (މުއްދަތު ހަމަވާނީ 20 ނޮވެމްބަރު 2019، anonymous only) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 15:50, 20 މެއި 2019: Masti (meta.wikimedia.org) globally blocked 190.152.4.30 (މުއްދަތު ހަމަވާނީ 20 ނޮވެމްބަރު 2019، anonymous only)
 • 15:49, 20 މެއި 2019: Masti (meta.wikimedia.org) globally blocked 190.152.124.134 (މުއްދަތު ހަމަވާނީ 20 ނޮވެމްބަރު 2019، anonymous only) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 15:48, 20 މެއި 2019: Masti (meta.wikimedia.org) globally blocked 190.152.4.214 (މުއްދަތު ހަމަވާނީ 20 ނޮވެމްބަރު 2019، anonymous only) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 15:46, 20 މެއި 2019: Masti (meta.wikimedia.org) globally blocked 190.152.8.154 (މުއްދަތު ހަމަވާނީ 20 ނޮވެމްބަރު 2019، anonymous only) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 13:01, 20 މެއި 2019: Masti (meta.wikimedia.org) globally blocked 131.108.17.36 (މުއްދަތު ހަމަވާނީ 20 ނޮވެމްބަރު 2019، anonymous only) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 07:09, 20 މެއި 2019: Teles (meta.wikimedia.org) globally blocked 197.243.34.228 (މުއްދަތު ހަމަވާނީ 20 މެއި 2020) (Open proxy)
 • 07:03, 20 މެއި 2019: Teles (meta.wikimedia.org) globally blocked 104.151.127.56 (މުއްދަތު ހަމަވާނީ 20 މެއި 2020) (Open proxy)
 • 06:56, 20 މެއި 2019: Teles (meta.wikimedia.org) globally blocked 209.209.239.249 (މުއްދަތު ހަމަވާނީ 20 މެއި 2020) (Open proxy)
 • 02:34, 20 މެއި 2019: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) globally blocked 118.137.145.161 (މުއްދަތު ހަމަވާނީ 26 މެއި 2019) (Long-term abuse)
 • 00:57, 20 މެއި 2019: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) globally blocked 121.101.130.42 (މުއްދަތު ހަމަވާނީ 19 ޖޫން 2019) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 00:20, 20 މެއި 2019: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) globally blocked 186.227.252.1 (މުއްދަތު ހަމަވާނީ 19 މެއި 2020) (Open proxy)
 • 23:07, 19 މެއި 2019: Tegel (meta.wikimedia.org) globally blocked 196.22.55.22 (މުއްދަތު ހަމަވާނީ 19 މެއި 2020، anonymous only) (Open proxy)
 • 22:58, 19 މެއި 2019: Tegel (meta.wikimedia.org) globally blocked 190.184.144.2 (މުއްދަތު ހަމަވާނީ 19 ޖޫން 2019، anonymous only) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 22:58, 19 މެއި 2019: Tegel (meta.wikimedia.org) globally blocked 82.147.120.32 (މުއްދަތު ހަމަވާނީ 19 މެއި 2020، anonymous only) (Open proxy)
 • 22:49, 19 މެއި 2019: Tegel (meta.wikimedia.org) globally blocked 154.117.155.122 (މުއްދަތު ހަމަވާނީ 19 ޖޫން 2019، anonymous only) (Long-term abuse)
(އެންމެ ފަހުގެ | އެންމެ ކުރީގެ) ބައްލަވާ(newer 50) () (20 | 50 | 100 | 250 | 500).