ކުރު ޞަފްޙާތައް

Jump to navigation Jump to search

Showing below up to 50 results in range #1 to #50.

ބައްލަވާ(ފަހަތަށް 50) (ކުރިއަށް 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. (ތާރީޚް) ‏ބަސްބަހާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ‏[15 ބައިޓްތައް]
 2. (ތާރީޚް) ‏ތާރީހީ ޞަފްޙާތައް ‏[15 ބައިޓްތައް]
 3. (ތާރީޚް) ‏ހާލާތެޒިންދަގީ ‏[15 ބައިޓްތައް]
 4. (ތާރީޚް) ‏އިލްމީ މަޒުމޫނު ‏[15 ބައިޓްތައް]
 5. (ތާރީޚް) ‏މަޝްރޫ:ނަކަލުކުރުމުގެހައްގު ‏[15 ބައިޓްތައް]
 6. (ތާރީޚް) ‏Seven Wonders of the Ancient World ‏[17 ބައިޓްތައް]
 7. (ތާރީޚް) ‏ވަގުތު ޒޯން ‏[21 ބައިޓްތައް]
 8. (ތާރީޚް) ‏އިސްލާމީ ކަލަންޑަރު ‏[21 ބައިޓްތައް]
 9. (ތާރީޚް) ‏SAMPA chart for English ‏[23 ބައިޓްތައް]
 10. (ތާރީޚް) ‏ހުކުރު މިސްކިތް ‏[25 ބައިޓްތައް]
 11. (ތާރީޚް) ‏Dhivehi Adheebun ‏[29 ބައިޓްތައް]
 12. (ތާރީޚް) ‏އިސްލާމީ ރަސޫލުންނާއި ނަބިއްޔުން ‏[29 ބައިޓްތައް]
 13. (ތާރީޚް) ‏Qibla ‏[32 ބައިޓްތައް]
 14. (ތާރީޚް) ‏މިރުސް ‏[37 ބައިޓްތައް]
 15. (ތާރީޚް) ‏ސްކައުޓް ބާބު ‏[38 ބައިޓްތައް]
 16. (ތާރީޚް) ‏Adheebun naky kobaa ‏[39 ބައިޓްތައް]
 17. (ތާރީޚް) ‏ހުވަނި ‏[39 ބައިޓްތައް]
 18. (ތާރީޚް) ‏އިންޑިޔާގެ ޤައުމީ ބަސްތަކުގެ ލިސްޓު ‏[41 ބައިޓްތައް]
 19. (ތާރީޚް) ‏އާޒަރުބައިޖާން ‏[47 ބައިޓްތައް]
 20. (ތާރީޚް) ‏ބަހްރޭން ‏[47 ބައިޓްތައް]
 21. (ތާރީޚް) ‏ބުރޫނާއީ ‏[47 ބައިޓްތައް]
 22. (ތާރީޚް) ‏ކެމްބޯޑިއާ ‏[47 ބައިޓްތައް]
 23. (ތާރީޚް) ‏އިރާގް ‏[47 ބައިޓްތައް]
 24. (ތާރީޚް) ‏އުޒްބަކިސްތާން ‏[47 ބައިޓްތައް]
 25. (ތާރީޚް) ‏ތުރުކްމަނިސްތާން ‏[47 ބައިޓްތައް]
 26. (ތާރީޚް) ‏ސީރިޔާ ‏[47 ބައިޓްތައް]
 27. (ތާރީޚް) ‏އޮމާން ‏[47 ބައިޓްތައް]
 28. (ތާރީޚް) ‏ކިރްގިސްތާން ‏[47 ބައިޓްތައް]
 29. (ތާރީޚް) ‏ކްރޮއޭޝިއާ ‏[47 ބައިޓްތައް]
 30. (ތާރީޚް) ‏ޗެކް ރިޕަބްލިކް ‏[47 ބައިޓްތައް]
 31. (ތާރީޚް) ‏އެސްޓޯނިއާ ‏[47 ބައިޓްތައް]
 32. (ތާރީޚް) ‏ސައިޕްރަސް ‏[47 ބައިޓްތައް]
 33. (ތާރީޚް) ‏ޑެންމާރކް ‏[47 ބައިޓްތައް]
 34. (ތާރީޚް) ‏ފިންލޭންޑް ‏[47 ބައިޓްތައް]
 35. (ތާރީޚް) ‏ސްލޮވޭކިއާ ‏[47 ބައިޓްތައް]
 36. (ތާރީޚް) ‏ސްލޮވޭނިއާ ‏[47 ބައިޓްތައް]
 37. (ތާރީޚް) ‏ޔޫކްރޭން ‏[47 ބައިޓްތައް]
 38. (ތާރީޚް) ‏މޯލްޑޯވާ ‏[47 ބައިޓްތައް]
 39. (ތާރީޚް) ‏ސްވިޒަލޭންޑް ‏[47 ބައިޓްތައް]
 40. (ތާރީޚް) ‏ސެން މެރީނޯ ‏[47 ބައިޓްތައް]
 41. (ތާރީޚް) ‏ގްރީސް ‏[47 ބައިޓްތައް]
 42. (ތާރީޚް) ‏ޔޫގެންޑާ ‏[51 ބައިޓްތައް]
 43. (ތާރީޚް) ‏ނެމީބިއާ ‏[51 ބައިޓްތައް]
 44. (ތާރީޚް) ‏ލައިބީރިޔާ ‏[51 ބައިޓްތައް]
 45. (ތާރީޚް) ‏ލިސޯތޯ ‏[51 ބައިޓްތައް]
 46. (ތާރީޚް) ‏ބޮޓްސްވާނާ ‏[51 ބައިޓްތައް]
 47. (ތާރީޚް) ‏ކޮމޯރޯސް ‏[51 ބައިޓްތައް]
 48. (ތާރީޚް) ‏Demographics of China ‏[53 ބައިޓްތައް]
 49. (ތާރީޚް) ‏Argentina ‏[54 ބައިޓްތައް]
 50. (ތާރީޚް) ‏XZfile ‏[55 ބައިޓްތައް]

ބައްލަވާ(ފަހަތަށް 50) (ކުރިއަށް 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).