Wanted templates

Jump to navigation Jump to search

The following data is cached, and was last updated 18:05, 22 އޮގަސްޓު 2019. A maximum of 5,000 results are available in the cache.

Showing below up to 50 results in range #1 to #50.

ބައްލަވާ(ފަހަތަށް 50) (ކުރިއަށް 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. ފަންވަތް:Submit an edit request/link‎‏ (58 links)
 2. ފަންވަތް:Map caption‎‏ (31 links)
 3. ފަންވަތް:Navy‎‏ (31 links)
 4. ފަންވަތް:IsValidPageName‎‏ (28 links)
 5. ފަންވަތް:Edi‎‏ (20 links)
 6. ފަންވަތް:N/A‎‏ (20 links)
 7. ފަންވަތް:Code‎‏ (18 links)
 8. ފަންވަތް:Es icon‎‏ (18 links)
 9. ފަންވަތް:UF-hcard-geo‎‏ (16 links)
 10. ފަންވަތް:Yes2‎‏ (16 links)
 11. ފަންވަތް:Hide if placeholder image‎‏ (15 links)
 12. ފަންވަތް:User de-1‎‏ (15 links)
 13. ފަންވަތް:Air force‎‏ (14 links)
 14. ފަންވަތް:Cs2‎‏ (14 links)
 15. ފަންވަތް:Tlp‎‏ (14 links)
 16. ފަންވަތް:Category handler‎‏ (13 links)
 17. ފަންވަތް:Marriage‎‏ (13 links)
 18. ފަންވަތް:N/a‎‏ (13 links)
 19. ފަންވަތް:Nbsp‎‏ (13 links)
 20. ފަންވަތް:Chinese calendar/month‎‏ (11 links)
 21. ފަންވަތް:Unbulleted list‎‏ (11 links)
 22. ފަންވަތް:Cl‎‏ (10 links)
 23. ފަންވަތް:Done/See also‎‏ (10 links)
 24. ފަންވަތް:GeorgiaPhysiology‎‏ (10 links)
 25. ފަންވަތް:Infobox television/colour‎‏ (10 links)
 26. ފަންވަތް:Army‎‏ (9 links)
 27. ފަންވަތް:Lts/‎‏ (9 links)
 28. ފަންވަތް:R from shortcut‎‏ (9 links)
 29. ފަންވަތް:Country data Canada‎‏ (8 links)
 30. ފަންވަތް:Country data Japan‎‏ (8 links)
 31. ފަންވަތް:Country data United Kingdom‎‏ (8 links)
 32. ފަންވަތް:Image class names‎‏ (8 links)
 33. ފަންވަތް:Namespace and pagename-detecting templates‎‏ (8 links)
 34. ފަންވަތް:Pipe‎‏ (8 links)
 35. ފަންވަތް:Rh‎‏ (8 links)
 36. ފަންވަތް:Trim‎‏ (8 links)
 37. ފަންވަތް:Active fire‎‏ (7 links)
 38. ފަންވަތް:Any‎‏ (7 links)
 39. ފަންވަތް:Ar icon‎‏ (7 links)
 40. ފަންވަތް:BLACK‎‏ (7 links)
 41. ފަންވަތް:Bad‎‏ (7 links)
 42. ފަންވަތް:Beta‎‏ (7 links)
 43. ފަންވަތް:CGuest‎‏ (7 links)
 44. ފަންވަތް:CMain‎‏ (7 links)
 45. ފަންވަތް:CRecurring‎‏ (7 links)
 46. ފަންވަތް:Chinese calendar/day/78/32‎‏ (7 links)
 47. ފަންވަތް:Col-1-of-4‎‏ (7 links)
 48. ފަންވަތް:Col-2-of-4‎‏ (7 links)
 49. ފަންވަތް:Col-3-of-4‎‏ (7 links)
 50. ފަންވަތް:Col-4-of-4‎‏ (7 links)

ބައްލަވާ(ފަހަތަށް 50) (ކުރިއަށް 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).