ޑިމޮކްރަސީ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ޑިމޮކްރަސީއަކީ ވެރިކަން ހިންގުމުގެ ނިޒާމެކެވެ. މި ނިޒާމުގައި ވެރިކަން ހިންގުމުގެ ބާރުވެރި ފަރާތަކީ ރައްޔިތުން ނުވަތަ ރައްޔިތުން އިންސާފުވެރި ކަމާއެކު އިންތިހާބުކުރާ މަންދޫބުންނެވެ.