ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤަޥްމީ ޔުނިވަރސިޓީ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤަޥްމީ ޔުނިވަރސިޓީ ގާއިމުވީ 15 ފެބުރުވަރީ 2011 (12 ރަބީޢުލްއައްޥަލް 1432) ވީ އަންގާރަ ދުވަހުއެވެ.