ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤަޥްމީ ޔުނިވަރސިޓީ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤަޥްމީ ޔުނިވަރސިޓީ ގާއިމުވީ 15 ފެބުރުވަރީ 2011 (12 ރަބީޢުލްއައްޥަލް 1432) ވީ އަންގާރަ ދުވަހުއެވެ.