ޕްރިޒަން ބްރޭކް

ވިކިޕީޑިއާ އިން
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ
ޕްރިޒަން ބްރޭކް
Prison Break S3intro.jpg
Prison Break season 3 intertitle
ބާވަތް Action
Thriller
Drama
އުފެއްދީ Paul Scheuring
ތަރިން Season 4 cast:
Dominic Purcell
Wentworth Miller
Amaury Nolasco
Wade Williams
Robert Knepper
Chris Vance
Sarah Wayne Callies
Danay Garcia
and Jodi Lyn O'Keefe
with William Fichtner
އަސްލު  ދައްކާ ޤައުމު Flag of އެމެރިކާ އެމެރިކާ
ބަހުރުވަ(ތައް) English
Spanish
No. of seasons 3
އެޕިސޯޑް ތަކުގެ އަދަދު 57 (List of episodes)
ޕްރޮޑަކްޝަން
Produced by Garry A. Brown (2005-)
Co-producer:
Ellen Marie Blum (2005-)
Karyn Usher (2005-)
Executive producer(s) Marty Adelstein (2005-)
Neal H. Moritz (2005-)
Dawn Parouse (2005-)
Brett Ratner (2005-)
Paul Scheuring (2005-)
Matt Olmstead (2005-)
Kevin Hooks (2006-)
Michael Pavone (2005)
Co-executive producer:
Zack Estrin (2005-)
Nick Santora (2005-)
Michael W. Watkins (2005-)
Location Chicago:
Chicago, Illinois
Joliet Prison - Collins Street, Joliet, Illinois

O'Hare International Airport, Chicago, Illinois
Woodstock, Illinois
Texas:
Dallas, Texas
Frisco, Texas
Greenville, Texas
Ontario:
Toronto, Ontario

ދިގު މިން 40/60 minutes (plus commercials)
ބްރޯޑްކާސްޓް
އަސްލު ދައްކާ ޗެނަލް FOX
Picture format 480i (SDTV)
720p (HDTV) FOX HD
1080i (HDTV)

SKY HD, Seven HD, TV3 (New Zealand)

Audio format Surround sound
އެންމެ ފުރަތަމަ ދެއްކީ August 29, 2005 – Present
އިތުރު ފާލަންތައް
ރަސްމީ ވެބްސައިޓް
IMDbގެ ޕްރޮފައިލް
TV.comގެ ޚުލާސާ


ޕްރިޒަން ބްރޭކް އަކީ ގޯލްޑަން ގްލޯބް އަދި އެމީ އެވޯޑްސް އަށް ހޮވިފައިވާ ޑްރާމާ ސިލްސިލާ އެކެވެ. 29 އޮގަސްޓް 2005 ގައި އެންމެ ފުރަތަމަ މި ސިލްސިލާ ދައްކާފައިވަނީ ފޮކްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމްޕެނީ އިންނެވެ. ޕްރިޒަން ބްރޭކް ބިނާވެފައި ވަނީ ކަމެއްގެ ތުހުމަތުގައި ޖަލަށްލާފައިވާ ލިންކިން ބަރޯލްސް ޖަލުން ސަލާމަތް ކުރުމަށް އޭނާގެ ކޮއްކޮ މައިކަލް ސްކޯފިލްޑް ކުރާ މަސައްކަތެވެ. މިހާތަނަށް ޕްރިޒަން ބްރޭކް 3 މޫސުން ވަނީ ދައްކައި ނިމިފައެވެ. މިހާރު ސީޒަން 4 ގެ މަސައްކަތް ވަނީ އަމަލީ ގޮތުން ފެށިފައެވެ.

ޕްރިޒަން ބްރޭކް ޕްރޮޑިއުސްކުރަނީ ޓްވެންޓީތް ސެންޗަރީ ފޮކްސް އާއި، އެޑަލް ސްޓެއިން ޕަރައުސް ޕްރޮޑަކްޝަން ގުޅިގެންނެވެ. އަދި މިޝޯ އުފެއްދީ ކުރަނީ ޕައުލް ސްކައުރިންގ އެވެ. ޕްރިޒަން ބްރޭކްގެ ތީމް މިއުޒިކް އުފައްދާފައިވަނީ ރަމީން ޑިޖަވާޑީ އެވެ. 2006 ވަނަ އަހަރުގެ ޕްރައިމް އެމީ އެވޯޑް އަށް މިއުޒިކްގެ ބައިން ޕްރިޒަން ބްރޭކް ހޮވިފައި ވެއެވެ.

އިތުރު ފާލަންތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ފަންވަތް:Prison Break