ބާރަށް (ހއ. އަތޮޅު)

ވިކިޕީޑިއާ އިން
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ


ދިވެހިރާއްޖެ

ބާރަށް

ޚުލާސާ މައުލޫމާތު
އަތޮޅު ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރި
އޮންނަތަން
އަކަމިން
އާބާދީ 1659
ދިގުމިން 2400m
ފުޅާމިން 1500m
މާލެ އާއި ހުރި ދުރުމިން 293.19ކމ
އިދާރީ މައުލޫމާތު
ރަށު ކަތީބު
ރަށު އޮފީސް ފޯން ނަމްބަރު 650016 960+
ރަށު ފެކްސް ނަމްބަރު 650016 960+

ބާރަށަކީ ހ.އ އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެކެވެ.މިރަށަކީ މިރާޖެގެ ތާރީހާ ވަރައްބޮޑައް ގުޅިފައިވާ ރަށެކެވެ•މިރަށުގައި ކުރިން މާލޭ އުތުރުގެ ބޮޑު ހަތަރު އަތޮޅުގެ އަތޮޅު ވެރިކަން ކުރެވުނެވެ. {{ގ} {299Islands of the Maldives}}