ހީރޯސް (ޓީވީ ސިލްސިލާ)

ވިކިޕީޑިއާ އިން
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ
ހީރޯސް
Heroes title card.png
ހީރޯސް title card
ބާވަތް ޑްރާމާ, ސައިންސް ފިކްޝަން
އުފެއްދީ ޓިމް ކްރިންގ
ތަރިން މައިލޯ ވެންޓިމިގްލިޔާ
މަސީ އޯކާ
ހެއިޑެން ޕެނެޓިއަރ
އަލީ ލާރޓަރ
ގްރެގް ގްރަމްބާރަގް
އެޑްރިއަން ޕެސްޑަރ
ސެންދިލް ރަމަމުރްތީ
ސެންޓިއޭގޯ ކެބްރާ
ލިއޮނާރޑް ރޮޞާރަޓްސް
ނޯއާ ގްރޭއި ކޭބީ
ޓޯނީ ސައިޕްރެސް
ޖެކް ކޯލްމަން
އަސްލު  ދައްކާ ޤައުމު Flag of އެމެރިކާ އެމެރިކާ
އެޕިސޯޑް ތަކުގެ އަދަދު 22 (List of episodes)
ޕްރޮޑަކްޝަން
ދިގު މިން 42 މިނެޓް.
ބްރޯޑްކާސްޓް
އަސްލު ދައްކާ ޗެނަލް NBC
Picture format 480i (SDTV),
1080i (HDTV)
އެންމެ ފުރަތަމަ ދެއްކީ 25 ސެޕްޓެމްބަރ، 2006 – މިއަދާއި ހަމަޔަށް
އިތުރު ފާލަންތައް
ރަސްމީ ވެބްސައިޓް
IMDbގެ ޕްރޮފައިލް
TV.comގެ ޚުލާސާ

ހީރޯސް އަކީ އެމެރިކާގައި 25 ސެޕްޓެމްބަރ 2006 އިން ފެށިގެން ދައްކަމުން އަންނަ އިނގިރޭސި ޑްރާމާ ސިލްސިލާ އެކެވެ. މިޑްރާމާ ސިލްސިލާ އުފެއްދީ ޓިމް ކްރިންގ އެވެ.

External links[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]