ޔުލިސެސް ސ. ގްރަންޓް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
(މިސްރާބުކުރެވުނީ Ulysses S. Grant އިން)
Jump to navigation Jump to search


މިއީ އެމެރިކާގެ 18 ވަނަ ރައީސެވެ.